Výroba špeciálnych nástrojov

Výroba špeciálnych nástrojov sa stala každodennou realitou a pre našu spoločnosť je to štandardná požiadavka. Výrobu nových nástrojov realizujem podľa:

  • Podľa výkresovej dokumentácie nástroja dodanej zákazníkom
  • Podľa výkresovej dokumentácie strojnej súčiastky alebo jej časti
  • Podľa vzoru dodaného dielu, resp. komunikáciou medzi zákazníkom a technikom
  • Vytvoríme požadovaný nástroj pre opracovanie daného tvaru
Služby / nastroje.jpg